Author Avatar
18 Yazı

Serpil Aygün

 Serpil Aygün Kimdir?

Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Sağlık İdareciliği bölümünden mezun oldu. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hasta dosyaları arşiv şefi olarak çalıştığı dönemde, Mersin Üniversitesi Kamu Yönetimi yüksek lisansı yaparken, aynı eğitimi sürdürmek üzere 2002 yılında Belçika'ya geldi. 1 yıl Flamanca dil eğitiminden sonra Leuven Katolik Üniversitesi’nde (KU Leuven) Sosyal Bilimler Bölümü Kamu Yönetimi yüksek lisans eğitimine başladı ancak o sıralar başladığı Binfikir çalışmaları ve evlilik nedeniyle yüksek lisans eğitimine devam edemedi. 2004 yılında Binfikir web sitesinin kurucuları arasında yer aldı ve o günden beri Binfikir Genel Yayın Yönetmenliği yapıyor. 2008 yılından itibaren ise medya çalışmaları yanında kültür ve sanat çalışmaları da yapan Binfikir Derneği'nin koordinatörlüğü görevini de yürütüyor. Binfikir Çocuk Tiyatrosu’nun sorumluluğunu ve çalıştırıcılığını sürdüren Aygün, yetişkinlerden oluşan Binfikir Tiyatrosu oyuncularına da diksiyon dersleri veriyor.

2006-2015 yılları arasında Türkiye'nin ulusal gazetelerinden Sabah'ın Belçika muhabirliğini yaptı. Halen Binfikir dışında Türkiye'nin bir başka ulusal gazetesi olan Cumhuriyet'e de haberler yapmaktadır.

İyi seviyede İngilizce ve Flamanca bilen Aygün, Fransızcasını geliştirmek için dil derslerine devam ediyor.

 Wie is Serpil Aygün?

Serpil Aygün is afgestudeerd aan de afdeling Ziekenhuismanagement van de Hacettepe-universiteit in Turkije. Terwijl ze de leiding had over het patiëntenarchief van het Mersin University Hospital, studeerde ze verder in het openbaar bestuur. Om haar opleiding af te ronden is ze in 2002 in België aangekomen. Na een voorbereidend jaar in het Nederlands begon ze met een Master in Public Administration aan het departement Humane Wetenschappen van de KU Leuven. Maar door het feit dat ze bij Binfikir vzw begon te werken en door haar huwelijk, was ze op dat moment gedwongen haar opleiding te onderbreken. In 2004 was Serpil Aygün een van de makers van de Binfikir website en sinds die tijd is zij de hoofdredacteur van Binfikir. Sinds 2008 voert ze haar werk uit als coördinator van Binfikir vzw, actief in de culturele en artistieke sector, alsook haar werk in de media. Tussen 2006-2015 is Serpil Aygün in België correspondent voor het Turkse dagblad Sabah. Naast zijn activiteiten bij Binfikir schrijft Serpil ook in Cumhuriyet, een van de belangrijkste kranten in Turkije.

 Qui est Serpil Aygün?

Serpil Aygün est diplômée du Département de Gestion Hospitalière de l’Université de Hacettepe (Ankara). Alors qu’elle est responsable de la section des archives de patients de l’Hôpital Universitaire de Mersin, elle entame une licence spéciale en administration publique à l’Université de Mersin. C’est afin de compléter sa formation qu’elle arrive en Belgique en 2002 où, après une année préparatoire en néerlandais, elle poursuit sur sa lancée et commence une maîtrise en administration publique au Département des Sciences Humaines de la KU Leuven. Néanmoins, à cette époque, du fait de son travail dans l’asbl Binfikir nouvellement créée et en raison de son mariage, elle est contrainte d’interrompre sa formation. En 2004, en effet, Serpil Aygün figure parmi les créateurs/trices du site web Binfikir et depuis cette époque, elle est éditrice en chef de Binfikir. Depuis 2008, Serpil Aygün mène de front son travail de coordinatrice de l’asbl Binfikir, qui est active dans le secteur culturel et artistique, ainsi que ses travaux dans les médias. Entre 2006-2015, Serpil Aygün est correspondante en Belgique pour le quotidien turc Sabah. Outre ses activités au sein de Binfikir, Serpil écrit également dans Cumhuriyet, l’un des journaux les plus importants de Turquie. Serpil Aygün, qui possède une connaissance approfondie de l’anglais et du néerlandais, suit actuellement des cours pour améliorer ses connaissances en français.