Author Avatar
12 Yazı

Pierre Bastin

 Pierre Bastin Kimdir?

ULB Üniversitesi'nde 1986-1988 yılları arasında Fransız Dili ve Edebiyatı ve 1988-1990 arasında Felsefe bölümlerinde iki ön lisansı olan Pierre Bastin, aynı üniversitede 1996-2001 yılları arasında da lisansını tamamladı. 1999-2003 tarihlerinde Brüksel Marie Haps Enstitüsü'nde 4 yıl boyunca Türkçe dil eğitimi aldı. Kültür Bakanlığı ve Le Centre National du Livre tarafından düzenlenen, edebiyat metni çevirmenleri eğitim programı çerçevesinde Paris'te ve İstanbul (Büyükada) Kültür Bakanlığı ve Le Centre National du Livre tarafından ortaklaşa düzenlenen, edebiyat metni çevirmenleri eğitim programı çerçevesinde de Fransızca-Türkçe Edebiyat çevirileri eğitimi aldı. 2015-2019 Yıllarında Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünde tezli yüksek lisans eğitimini tamamlayan Bastin, aynı üniversitede eğitim görevlisi olarak da çalıştı.

Türkçe-Fransızca çeşitli roman çevirileri de bulunan Pierre Bastin, Hakan Günday’ın Ziyan adlı romanının çevirisi ile 2014 yılında Fransa Türkiye Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.

Belçika'da çeşitli Türkofon derneklerde çalışan Pierre Bastin, 12 yıl yaşamını sürdürdüğü Türkiye'den sonra, Brüksel'e döndü.

 Wie is Pierre Bastin?

Houder van een kandidaatsdiploma Romaanse filologie en filosofie, richtte Pierre Bastin zich op de studie sociale psychologie aan de ULB, die hij in 2001 afrondde. Gefascineerd door de Turkse cultuur en taal, die hij ontdekte tijdens verschillende reizen, parallel aan zijn werk op sociaal gebied, tussen 1999 en 2003, studeerde hij Turks in avondklassen aan het Marie Haps Instituut. In 2003 -2004 kreeg hij een beurs om deel te nemen aan een studentenuitwisseling met de Hacettepe University in Ankara. Bij zijn terugkeer in België werkte Pierre Bastin in verschillende Turkse verenigingen in de hoofdstad. In 2008, nadat zijn sollicitatie voor de functie van Frans docent aan de Universiteit van Hacettepe was geaccepteerd, verhuisde hij naar Ankara waar hij 12 jaar heeft doorgebracht. Parallel aan zijn professionele activiteiten is Pierre Bastin nauw geïnteresseerd in het gebied van Turks-Franse literaire vertalingen en neemt hij twee jaar op rij deel aan de literaire vertaalopleidingen die in Istanbul en Parijs worden georganiseerd door het Turkse Ministerie van Cultuur en het Nationale Boekencentrum. Deze cursussen zullen leiden tot een bloemlezing van de Turkse literatuur, Sous les Rives du Soleil, uitgegeven door Galaade. Daarnaast heeft Pierre Bastin een speciale bachelor in Franse literatuur van de Hacettepe-universiteit in Ankara. Gepassioneerd door sport is Pierre Bastin ook betrokken geweest bij bergbeklimmingen in Turkije en heeft hij ook meegedaan aan de Kastamonu amateur wielerploeg.

Zijn vertaling van de roman Ziyan van Hakan Günday won in 2004 de Frans-Turkse literaire prijs. Terug in België wil hij zich door middel van zijn geschriften en professionele activiteiten inzetten om de Turkse cultuur beter bekend te maken bij het Belgische publiek, maar ook om bruggen te slaan tussen de culturen.

 Qui est Pierre Bastin?

Titulaire d’un diplôme de candidature en philologie romane ainsi qu’en philosophie, Pierre Bastin s’oriente vers des études en psychologie sociale à l’ULB qu’il termine en 2001. Passionné par la culture et la langue turques qu’il a découvertes au cours de voyages divers, parallèlement à son travail dans le social, entre 1999 et 2003, il étudie le turc en cours du soir à l’Institut Marie Haps. En 2003 -2004, il obtient une bourse pour participer un à échange d’étudiants avec l’Université de Hacettepe à Ankara. Á son retour en Belgique, Pierre Bastin travaille dans différentes associations turques de la capitale. En 2008, après que sa candidature au poste de lecteur de français à l’Université de Hacettepe a été accepté, il s’installe à Ankara où il passera 12 ans. Parallèlement à ses activités professionnelles, Pierre Bastin s’intéresse de près au domaine de la traduction littéraire turc - français et participe deux années consécutivement aux formations de traducteur littéraire organisées à Istanbul et à Paris conjointement par le Ministère Turc de la Culture et le Centre National du Livre. Ces formations déboucheront sur une anthologie de la littérature turque Sous les Rives du Soleil publiée aux éditions en Galaade. Par ailleurs, Pierre Bastin est titulaire d’un diplôme de licence spéciale en littérature française obtenue à l’Université Hacettepe d’Ankara. Passionné de sport, Pierre Bastin s’est également impliqué dans des activités d’alpnisime en Turquie et a également fait de la compétition pour l’équipe de cyclisme amateur de Kastamonu.

Sa traduction du roman Ziyan de Hakan Günday a obtenu en 2004 le prix littéraire France-Turquie. Revenu en Belgique, il entend, par ses écrits et ses activités professionnelles, se consacrer à faire mieux connaître la culture turque au public belge mais également à créer des ponts entre les cultures.