Author Avatar
0 Yazı

Orhan Ağırdağ

 Orhan Ağırdağ Kimdir?

Prof. Dr. Orhan Ağırdağ, Katolik Leuven Üniversitesi (KU Leuven) Psikoloji ve Pedagojik Bilimler Fakültesi'nde Kıdemli Hoca olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Amsterdam Üniversitesi'nde de misafir hoca olarak ders veren Orhan Ağırdağ, Flaman Bölgesi Genç Akademi üyesi ve Hollanda Milli Eğitim Müfredat Komisyonu üyesidir.

Orhan Ağırdağ, 1984 yılında Limburg'de, maden işçisi bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya geldi. Heusden-Zolder'da orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra 2007 yılında, Katolik Leuven Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden yüksek derece ( cum laude) ile mezun oldu. 2011 Yılında, Gent Üniversitesi'nde yaptığı, “Flaman Bölgesi'ndeki okullarda ayrımcılığın yarattığı sonuçlar” araştırmasıyla, doktotorasını aldı. Ardından Fulbright Komisyonu (Honorary Fellow van de Fulbright Commission) tarafından Los Angles, Kaliforniya Üniversitesi (UCLA)'de, özel burslu olarak görevlendirildi. 2014 Yılından beri de Amsterdam Üniversitesi'nde VENI Bursuyla eğitimde çok dillik üzerine araştırmalarını yaparken, yarım zamanlı hoca olarak da ders veriyor. 2015 Yılında KU Leuven Üniversitesi'nde geleceğin psikolog, pedagog ve öğretmenlerini yetiştirmek üzere Psikoloji ve Pedagoji Bilimler Fakültesi'nde ders vermeye başladı. 2020 Yılından beri de aynı üniversitede Kıdemli Hoca olarak ders vermeye devam ediyor.

Araştırmalarında sosyoloji, eğitim bilimleri ve dil bilimlerini birleştiren Orhan Ağırdağ, giderek artan etnik çeşitlilik ve dijital gelişmenin farklı eğitim ve öğretim süreçlerini nasıl etkilediği gibi, toplumsal eğilimler üzerine bilimsel araştırmalar yapıyor. Bu araştırmaların odak noktasını öğretmenlerin eğitimi, erken çocukluk yılları ve çok dillilik oluşturuyor.

Profesör Ağırdağ, geçtiğimiz yıllarda onlarca etkinliğe keynote speaker (etkinliğin önemli konuşmacısı ) olarak davet edilmiştir. Flaman medyasında da sık sık toplum ve eğitim konularında görüşlerine başvuruluyor.

www.orhanagirdag.com

 Wie is Orhan Ağırdağ?

Orhan Ağırdağ is professor in de pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam en lid van de Jonge Academie.

Orhan Ağırdağ is in 1984 geboren als laatste kind van een Limburgs mijnwerkersgezin. Na zijn middelbare studies in Heusden-Zolder, studeerde hij sociologie aan de KU Leuven, waar hij in 2007 met cum laude afstudeerde. In 2011 promoveerde Orhan Ağırdağ tot doctor in de sociologie aan de UGent met een onderzoek naar de gevolgen van schoolsegregatie in Vlaanderen.

Na zijn doctoraat werkte Orhan Ağırdağ aan University of California Los Angeles (UCLA) als een Honorary Fellow van de Fulbright Commission. Sinds 2014 is hij als (deeltijds) universitair docent verbonden aan Universiteit van Amsterdam, waar hij een VENI-beurs heeft ontvangen van het NWO voor een onderzoek naar meertaligheid in het onderwijs. In 2015 werd het aangesteld als docent in de pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven, waar hij doceert aan toekomstige pedagogen, psychologen en leraren. In 2020 werd hij benoemd tot hoofddocent.

In zijn onderzoek combineert Orhan Ağırdağ inzichten van sociologie, onderwijskunde en linguïstiek. Meer specifiek bestudeert hij hoe brede maatschappelijke tendensen zoals groeiende etnische diversiteit en digitalisering een invloed hebben op verschillende onderwijs- en opvoedingsprocessen. De focus ligt hierbij op lerarenopleiding, de vroege kinderjaren en meertaligheid.

Professor Ağırdağ is de voorbije jaren uitgenodigd op tientallen evenementen als keynote-spreker. Ook treedt hij regelmatig op in de Vlaamse media met bijdragen over onderwijs en samenleving.

www.orhanagirdag.com

 Qui est Orhan Ağırdağ?

Orhan Ağırdağ est professeur de sciences pédagogiques à la KU Leuven, professeur à l’université d’Amsterdam et membre de la Young Academy.

Orhan Ağırdağ est né en 1984 comme dernier enfant d’une famille de mineurs limbourgeois. Après ses études secondaires à Heusden-Zolder, il a étudié la sociologie à la KU Leuven, où il a obtenu son diplôme avec mention cum laude en 2007. En 2011, Orhan a obtenu son doctorat en sociologie à l’Université de Gand avec une étude sur les conséquences de la ségrégation scolaire en Flandre. Après son doctorat, Orhan Ağırdağ a travaillé à l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA) en tant que membre honoraire de la Commission Fulbright. Depuis 2014, il est chargé de cours (à temps partiel) à l’Université d’Amsterdam, où il a reçu une bourse VENI de la NWO pour une étude sur le multilinguisme dans l’éducation.

En 2015, il a été nommé professeur en sciences pédagogiques à la KU Leuven, où il enseigne aux futurs pédagogues, psychologues et enseignants. En 2020, il est nommé maître de conférences. Dans ses recherches, Orhan Ağırdağ combine les connaissances de la sociologie, de l’éducation et de la linguistique.

Plus spécifiquement, il étudie comment les grandes tendances sociales telles que la diversité ethnique croissante et la numérisation affectent différents processus éducatifs et éducatifs. L’accent est mis sur la formation des enseignants, la petite enfance et le multilinguisme.

Le professeur Ağırdağ a été invité à des dizaines d’événements au cours des dernières années en tant que conférencier principal. Il se produit également régulièrement dans les médias flamands avec des contributions sur l’éducation et la société.

www.orhanagirdag.com

Bulunamadı

Baktığınız konu buralarda değil gibi. Arama çubuğundan yardım alabilirsiniz.