Author Avatar
5 Yazı

Nihat Kemal Ateş

 Nihat Kemal Ateş Kimdir?

Nihat Kemal Ateş 1952 Kalkandelen-Üsküp’te doğdu.Çocukluğu Üsküp’te,ilk gençliği İstanbul’da geçti.Ortaokul ve lise döneminde kuyumculuk yaptı. Daha sonraları profesyonel futbol oynadı. Ülkesini geniş coğrafyasıyla tanıdı.

Onyedili yaşlarda şiirle flörte başladı. Sonraki yıllarda da kol-kola yürüdü.Ne o ihanet etti şiire, ne şiir ona.Bir Edebiyat dergisinde okuduğu, Arif Damar(Barikat);”Şiir, her koşulda yayınlanmak için yazılmalıdır. Yayınlanmayan şiir yaşanmamış demektir” yazısından sonra harekete geçip, Brüksel’de tepsisinde kahve yerine kitabıyla görücüye çıktı, okuruyla buluştu, kabul gördü şiiri.

Orta yaşlılığını Brüksel’de (1981 Mayıs ayından sonra) yaşıyor. Belçika’nın birçok kentinde, İstanbul, Ankara’da, İzmir’de şiir etkinliklerinde bulundu. Radyo ve TV'lerde şiir söyleşilerine katıldı.

Şiirleri: İnsancıl, Eski, Berfin Bahar, Şarköy Sanat, Amik(Hatay), Kedi Gözü(İzmir), Üvercinka, Kara Zambak(NL) vb. dergilerde yayımlandı.

Belçika’da Türkçe yayınlanan Avrupa Ekspres ve Binfikir gazetelerinde, Sanat ve Edebiyat üzerine yazıları sürüyor. "Düş-be-yaz" adlı Edebiyat dergisinin editörlüğünü yaptı. Kendi sesinden okuduğu şiirlerinden oluşan iki “CD” çıkardı.

Nihat Kemal Ateş, TYS (Türkiye Yazarlar Sendikası) üyesidir.

Yayınlanmış yapıtları:

 • Sevgi Adresini Bulur - "Broy Yayınevi" Şiir.
 • Zarfa Koyup Gülüşünü Gurbete Gönder - "Senfoni Yay." Şiir.
 • Uçuruma Düşen Çığlık - "Sone Yay." Şiir.
 • Brüksel’de Sevdiğim Sokaklar - "Broy Yay." Deneme.
 • Gülüşün Düşüyor Geceme - "Kibele Yay." Şiir.
 • Yürekten Yüreğe "ATYG" (Avrupa Türkiyeli Yazarlar Girişimi) Şiir seçkisi. (Türkçe ve Almanca olarak)

 Wie is Nihat Kemal Ateş?

Nihat Kemal Ateş is geboren in Kalkandelen, in de provincie Skopje. Hij bracht zijn jeugd door in Skopje en zijn jeugd in Istanbul. Tijdens zijn middelbare schooljaren werkte hij als juwelier. Daarna werd hij profvoetballer, wat hem de kans gaf om elke hoek van zijn land te leren kennen.

Hij begon op zeventienjarige leeftijd te flirten met poëzie. Hij is er sindsdien nooit meer van gescheiden geweest. Hij verraadt geen poëzie, noch verraadt de poëzie hem. Na het lezen van deze regels uit Arif Damar in het tijdschrift Barikat "poëzie moet worden geschreven om te worden gepubliceerd, ongeacht de prijs. Een gedicht niet publiceren is hetzelfde als het niet schrijven", hij komt in actie en loopt met zijn boek onder de arm door de Brusselse cafés en laat zijn lezers het als een bruid in spe ontdekken en accepteren.

Hij bracht zijn rijpe jaren door in Brussel (waar hij in mei 1981 aankwam). Nihat Kemal Ateş neemt deel aan talrijke poëzielezingen in steden als Istanbul, Ankara en Izmir. We zien hem ook op de televisie en horen hem op de radio waar hij zijn gedichten verkondigt of deelneemt aan conferenties en debatten.

Nihat Kemal Ateş is lid van de Schrijversbond van Turkije (TYS).

Zijn gedichten worden gepubliceerd in tijdschriften zoals İnsancıl, Eski,Berfin Bahar, Şarköy Sanat, Amik(Hatay), Kedi Gözü(İzmir), Üvercinka, Kara Zambak(NL), enz.

Nihat Kemal Ateş schrijft artikelen over kunst en literatuur in Turkstalige kranten in België zoals Avrupa Ekspres en Binfikir. Hij was ook redacteur van het literaire tijdschrift Düş-be-yaz" en heeft twee "cd's" uitgebracht waarin hij zelf zijn gedichten verklaart.

Hier is de lijst van zijn gepubliceerde gedichten of bundels:

 • Sevgi Adresini Bulur. "Broy Publishing." Poëzie.
 • Zarfa Koyup Gülüşünü Gurbete Gönder. "Senfoni Publishing." Poëzie.
 • Uçuruma Düşen Çığlık. "Sone Publishing." Poëzie.
 • Brüksel'de Sevdiğim Sokaklar. "Broy Publishing." Essay.
 • Gülüşün Düşüyor Geceme. "Edities Kibele. "Poëzie.
 • Yürekten Yüreğe, bloemlezing van het Europese Schrijvers-initiatief van Turkije "ATYG" (gepubliceerd in het Turks en Duits).

 Qui est Nihat Kemal Ateş?

Nihat Kemal Ateş naît à Kalkandelen, dans la province de Skopje. Il passe son enfance à Skopje et son adolescence à Istanbul. Pendant ses années de collège et de lycée, il pratique la bijouterie. Après, il devient footballeur professionnel, ce qui lui donne l’occasion de connaître tous les coins de son pays.

C’est à dix-sept ans qu’il commence à flirter avec la poésie. Il ne s’en est jamais séparé depuis. Il ne trahit pas la poésie, pas plus que la poésie ne le trahit. Après avoir lu ces lignes d’Arif Damar dans la revue Barikat “la poésie doit être écrite pour être publiée quel qu’en soit le prix. Ne pas publier un poème équivaut à ne pas l’écrire”, il passe à l’action et se promène dans les cafés de Bruxelles avec son livre sous le bras, et, telle une future mariée, le fait découvrir et accepter à ses lecteurs.

Ses années de maturité, il les passe à Bruxelles (où il arrive en mai 1981). Nihat Kemal Ateş participe à de nombreuses lectures de poésie, dans des villes comme Istanbul, Ankara ou Izmir. On le voit aussi sur les plateaux de télévision et on l’entend à la radio où il déclame ses poésies ou prend part à des conférences et des débats.

Nihat Kemal Ateş est membre du syndicat des écrivains de Turquie (TYS).

Ses poèmes sont publiées dans des revues comme İnsancıl, Eski,Berfin Bahar, Şarköy Sanat, Amik(Hatay), Kedi Gözü(İzmir), Üvercinka, Kara Zambak(NL), etc

Nihat Kemal Ateş écrit des articles sur l’art et la littérature dans les journaux en langue turque de Belgique comme Avrupa Ekspres et Binfikir. Il a aussi été éditeur de la revue littéraire Düş-be-yaz” et a sorti deux “cd”s dans lesquelles il déclame lui-même ses poèmes.

Voici la liste de ses poèmes ou recueil édités:

 • Sevgi Adresini Bulur. "Editions Broy." Poésie.
 • Zarfa Koyup Gülüşünü Gurbete Gönder. "Editions Senfoni." Poésie.
 • Uçuruma Düşen Çığlık. "Editions Sone." Poésie.
 • Brüksel’de Sevdiğim Sokaklar. "Editions Broy" Essai.
 • Gülüşün Düşüyor Geceme. "Editions Kibele." Poésie.
 • Yürekten Yüreğe, anthologie de l’Initiative des Ecrivains Européens de Turquie "ATYG" (publié en turc et en allemand)..