Author Avatar
2 Yazı

Mehmet Aydoğdu

 Mehmet Aydoğdu Kimdir?

Türkiye'de, Karaman şehrinde doğan Mehmet Aydoğdu, çocukluğundan beri sanat ve edebiyat ile iç içe. Plastik sanatlar sanatçısı, yazar, filozof, sergi komisyon üyesi, sanat eleştirmeni ve konuşmacı olan Aydoğdu, aynı zamanda politikada da aktif. Liege Belediyesi meclis üyesi olan Aydoğdu, sosyo-kültürel, interkültürel ve uluslarası dayanışma alanlarında çalışma yapan derneklerde de aktif görevler üstlenmiştir.

Uluslararası çesitli Sanatçılar ve Yazarlar derneklerine de üyedir : CNAPUNESCO (Belçika), UPSD UNESCO AIAP (Türkiye), ART/ IL Felsefe ve Sanat Kulubü (Belçika), AED EX- LIBRIS (Türkiye), NICC ANTWERPEN (Belçika), SIGNUM PARIS (Fransa), AWAA OHIO (Amerika Birleşik Devletleri), CCT Liege/ Bodrum / Sarajevo (Belçika)

Bir görsel sanatlar sanatçısı olan Mehmet Aydoğdu, 1976’dan beri ( resim, video, fotoğraf, kolaj, yazı, düzenleme (installation) brikolaj) başta Belçika olmak üzere Türkiye, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Hollanda, Almanya, Bosna Hersek, Avustralya, İngiltere, Şili, Japonya gibi 26’dan fazla ülkede sergi düzenledi.

Mehmet Aydoğdu bugüne kadar 100’den fazla kişisel sergi gerçekleştirdi ve 280’den fazla karma serginin yanı sıra Yunanistan- Mountades/ Tinos’ta yapılan Çağdaş Sanat Bienali’nin de içinde bulunduğu fuar ve bienale katıldı.

Sanatçı, 8 adet retrospektif sergiye imza atmıştır : Belçika’da Provincie Museum Van Leuven (1996), Liege’de MAMAC / Salle St. Georges (2006) ve CJK de Mariakerke / Gent (2016), Türkiye’de Karaman Müzesi’nde (1991), Ankara’da Uluslararası Resim ve Heykelcilik Müzesi’nde (1991) ve İzmir Konak’ta yer alan Güzelyalı Sanat Merkezi’nde (2006), Bosna Hersek’te TACK de Sarajevo (2003), Kuzey Kıbrıs- Nicosia/ Lefkoşa’da Bedesten St. Nikolas Kilisesi (2014).

Mehmet Aydoğdu, başta Belçika’da olmak üzere çok sayıda sanatsal ve kültürel etkinliğin komisyon üyeliğini üstlendi : Liege’de ve Libramont’da ‘’Hors d’oeuvres de Turquie’’(1991) ve Liege’de ‘’HomoMigratus’’ / Çağdaş Müslüman Kültürleri Festivali’nde ve Wallon Yaşam Müzesi’nde (2016), Türkiye/ Ankara’da Selvin Sanat Galerisi’nde ‘’Mail Art- 10. Çağdaş Sanat, İstanbul’da Galata Kulesi / Arte Sanat Merkezi’nde (2011) ve Kuzey Kıbrıs- Nicosia/Lefkoşa’da ‘’R/2’’.

İlk şiir kitabı ‘’ Gençlik Yıllarım’’ 1975’te yayınlandı. O zamandan beri çok sayıda denemeye de imza attı. Paralel olarak, Avrupa’da yayınlanan birçok gazete ve sanat yayınında köşe yazarı ve editör olarak görev yaptı.Özellikle Belçika ve Türkiye’de ; MRAX- Info (2004), 2005’ten beri ‘’BINFIKIR’’ gazetesinde ve 2017’den beri de la Revue d’Art ‘’ SANATIM’’ adlı yayında yazmaktadır.

2007’den beri, Liege şehri Belediye Meclis üyesi ve Liege Mirasları Vakfı, Liege Müzeleri vb. gibi birçok farklı kuruluş ve kamu derneğinde yöneticilik yapmaktadır.

 Wie is Mehmet Aydoğdu?

Geboren in Karaman, Turkije. Sinds zijn kindertijd leeft, creëert, schrijft en oefent hij zijn mandaten uit. Dit als kunstenaar, filosoof, curator van tentoonstellingen, kunstcriticus, schrijver, docent, politicus en ook in verenigingen in de culturele, interculturele, sociale en internationale solidariteits sectoren.

Lid van internationale verenigingen van Kunstenaars en/of Schrijvers: CNAP UNESCO (België),UPSD AIAP (Turkije), KUNST/IL Cercle des Philosopies et des Arts (België), AED ex-Libris (Turkije), NICC Antwerpen (België), SIGNUM Parijs (Frankrijk), AWAA Ohio (VS), CCT Liège/Bodrum/Sarajevo (België).

Sinds 1976 is hij beeldend kunstenaar (schilderkunst, video, fotografie, collage, Installatie, schrijven, doe-het-zelf, enz.) in meer dan 26 landen. Met name in België, Turkije, Israël, VS, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Bosnië en Herzegovina, Australië, Engeland, Chili, Japan, etc…

Tot nu toe heeft hij meer dan 100 solo-tentoonstellingen gemaakt en aan meer dan 280 tentoonstellingen en tal van beurzen en biënnales deelgenomen , waaronder de Biënnale d'Art Contemporary of Mountados/Tinos in Griekenland (2017).

De kunstenaar had het voorrecht van 8 retrospectieven; in België in het Provinciaal Museum van Leuven (1996), MAMAC/Salle St. Georges de Liège (2006) en CJK de Mariakerke/Gent (2016), In Turkije in het Karaman Museum (1991), In het National Museum of Paintings and Sculptures Ankara (2005) en het Güzelyali Konak Art Center in Izmir (2006), Bosnië en Herzegovina Sarajevo TACK (2003) en Noord-Cyprus/KKTC in de St. Nicolas-kerk van Bedesten Nicosia/Lefkosia (2014).

Hij is tentoonstellingscurator voor vele artistieke en culturele evenementen, vooral in België "Hors d'oeuvres de Turquie" in Luik en Libramont (1991) en “HomoMigratus/Festival van hedendaagse islamitische culturen” in het Museum of Life Wallonne in Luik (2016), In Turkije “Mail Art Project-10th Contemporary Art” in de Galerij Ankara Selvin (1994) en “Lidjestanbul 2010+1” in Galata Kulesi/Arte Sanat Merkezi Istanbul (2011) en Noord-Cyprus/KKTC “R/2” tot Nicosia/Lefkosia (2014).

Zijn eerste poëzieboek “My Young Years” werd in 1975 gepubliceerd. Sindsdien heeft hij veel essays geschreven. Hij is ook redactieschrijver en/of lid van de redactie voor talrijke kranten en kunsttijdschriften gepubliceerd in Europa, vooral in België en Turkije: MRAX-Info (2004), sinds 2005 voor de krant “BINFIKIR” en sinds 2017 voor The Art Review “SANATIM”. 
Sinds 2007 is hij gemeenteraadslid van de stad Luik en administrator in verschillende bedrijven, organisaties en/of publieke verenigingen, zoals de Liège Foundation Erfgoed, Musea van Luik, etc...

 Qui est Mehmet Aydoğdu?

Né à Karaman en Turquie. Depuis son enfance, il vit, crée, écrit et exerce ses mandats politiques à Liège en Belgique. Artiste plasticien, philosophe, commissaire d'expositions, critique d’art, écrivain, conférencier, engagé politiquement et en milieu associatif dans le secteur culturel, interculturel, social et de la solidarité internationale.

Membre d'associations internationales d’Artistes et/ou Écrivain: CNAP UNESCO (Belgique), UPSD UNESCO AIAP (Turquie), ART/IL Cercle des Philosophies et des Arts (Belgique), AED Ex-Libris (Turquie), NICC Antwerpen (Belgique), SIGNUM Paris (France), AWAA Ohio (USA), CCT Liège/Bodrum/Sarajevo (Belgique).

Depuis 1976, il expose en tant qu'artiste plasticien (peinture, vidéo, photographie, collage, installation, écriture, bricolage…) dans plus de 26 pays. Notamment en Belgique, Turquie, Israël, Usa, France, Hollande, Allemagne, Bosnie Herzégovine, Australie, Angleterre, Chili, Japon, etc…

Jusqu'à aujourd'hui, il a réalisé plus de 100 expositions personnelles et participé à plus 280 expositions d’ensemble ainsi qu’à de nombreuses foires et biennales, dont la Biennale d’Art Contemporaine de Mountados/Tinos en Grèce (2017).

L’artiste a eu le privilège de 8 rétrospectives ; en Belgique au Provincie Museum Van Leuven (1996), MAMAC/Salle St. Georges de Liège (2006) et au CJK de Mariakerke/Gent (2016), en Turquie au Musée de Karaman (1991), au Musée National de Peintures et Sculptures d’Ankara (2005) et au Centre d’Art Güzelyali Konak d’İzmir (2006), en Bosnie Herzégovine au TACK de Sarajevo (2003) et à Chypre du Nord/KKTC au Bedesten St. Nicolas Church de Nicosie/Lefkosia (2014).

Il est commissaire d’exposition pour de nombreuses manifestations artistiques et culturelles, notamment en Belgique “Hors d’oeuvres de Turquie” à Liège et Libramont (1991) et “HomoMigratus/Festival des Cultures contemporaines musulmanes” au Musée de la Vie Wallonne à Liège (2016), en Turquie “Mail Art Project-10th Contemporary Art” à la Galerie Selvin d’Ankara (1994) et “Lidjestanbul 2010+1” à Galata Kulesi/Arte Sanat Merkezi d’Istanbul (2011) et à Chypre du Nord/KKTC “R/2” à Nicosie/Lefkosia (2014).

Son premier livre de poésie “Mes jeunes années” est publié en 1975. Depuis, il a écrit de nombreux essais. Il est aussi éditorialiste et/ou membre du comité de rédaction pour de nombreux journaux et revues d’art publiés en Europe, particulièrement en Belgique et en Turquie : MRAX-Info (2004), depuis 2005 pour le journal “BINFIKIR” et depuis 2017 pour la Revue d’Art “SANATIM”.

Depuis 2007, il est Conseiller communal de la Ville de Liège et administrateur dans différentes sociétés, organismes et/ou associations publiques, comme la Fondation Liège Patrimoine, Les Musées de Liège, etc...