Author Avatar
8 Yazı

İsmail Doğan

 İsmail Doğan Kimdir?

İsmail Doğan (03/03/1963) İstanbul'da doğdu.13 yaşında Belçika'ya geldi. Brüksel Güzel Sanatlar Akademisi'nde reklamcılık ve iletişim alanında eğitim aldı. Hürriyet gazetesinin Belçika İlan Servisin'de uzun yıllar grafiker olarak çalıştıktan sonra, 1995'ten itibaren kendi adına çalışmalarına başladı.

"Kardaş" adlı mizah dergisi (Fransızca- Türkçe) 2 yıl yayınlandı. "Komik.Kom"adlı mizah dergisi (Fransızca) kısa süreli yayınlandı. İsmail Doğan Karikatürleri, Belçika yerel basınında , Belçika TV' sinde ve diğer yayın organlarında yayınlanmaktadır. Binfkir Gazetesinde 2009 yılında yayınlanan "Obama" konulu çizgisiyle, Avrupa Basın Karikatürleri yarışmasında ilk 50 finalist arasında yer alarak "Belgium Press Cartoons 2009 "kataloğunda yer aldı. Belçika'da süregelen 40 yıllık yaşamı, reklam ve basın alanındaki (Gazete reklamı, afş, logo ve broşür vs. tasarım) çalışmalarıyla devam etmektedir. Ayrıca Ankara’da Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi’nin Nazim Hikmet ilüstrasyonu da İsmail Doğan'a aittir.

Şu anda Brüksel'de kardeşiyle beraber kurduğu "Sanat Köşesi Derneği" vasıtasıyla, çocuklara ve gençlere "Karikatür, Hat ve Resim Sanatı"nı sevdirmekle uğraşmaktadır. Yanı sıra, okulların ve sosyal derneklerin isteği üzerine "Sanatsal Animasyonlar" organize etmektedir. LIBREXPRESSION Merkezi, Giuseppe Di Vagno Vakfı ifade özgürlüğü ve siyasi hiciv için Avrupa-Akdeniz Merkezinin Bilimsel Konsey üyesidir.

 Wie is İsmail Doğan?

İsmail Doğan is een autodidactisch Belgisch kunstenaar van Turkse afkomst. Geboren in Istanbul (Turkije) in 1963, woont hij al 40 jaar in Brussel... Al als kind bracht hij zijn kunst in praktijk door deel te nemen aan wedstrijden in de geschreven pers, die hem prijzen opleverden en zijn passie voor karikatuur versterkten. Toen ontdekte hij zijn roeping. Deze kunstenaar zal jarenlang in grafische ateliers werken vooraleer hij het socio-culturele project dat hem na aan het hart ligt kan uitvoeren; om een humoristische (satirische), tweetalige (Frans-Tuc) krant "KARDAS" uit te geven; het maandblad wordt ingelijst door een vzw, met de hulp van de COCOF, en zal gedurende twee jaar verschijnen...; daarna zal hij voor korte tijd het tijdschrift "KOMIK.KOM" uitgeven. Daarna zal hij een geboren animator zijn; hij zal de leiding hebben over een workshop journalistiek tekenen in Schaarbeek, voor kinderen tussen 8 en 12 jaar oud... Hij benut zijn talent, dankzij nationale en internationale wedstrijden. Momenteel is hij coördinator en animator van de vzw "Coin d'Art", en animator van karikatuur- en kalligrafieworkshops. Hij wordt al jaren gepubliceerd in de Turkstalige pers in Brussel. Zijn karikaturen worden overal op het net verspreid... Zijn bijtende en etsende potloodstreken laten je soms je tanden knarsen... Meerdere keren dreigde hij, ondanks alles, met zijn pen het onrecht aan te klagen...

 Qui est İsmail Doğan?

İsmail Doğan est un artiste autodidacte belge d'origine turque. Né à Istanbul ( Turquie) en 1963, il vit à Bruxelles depuis 40 ans.. Déjà enfant, il mettait en pratique son art en participant à des concours dans la presse écrite ce qui lui fera remporter des recompenses et le renforcera dans sa passion pour la caricature. C’est alors qu’il découvrira vocation. Cet artiste travaillera des nombreuses annèes dans des ateliers graphiques avant de pouvoir réaliser le projet socio-culturel qui lui tient à coeur ; éditer un journal humoristique (satirique), bilingue ( français-tuc) “ KARDAS” Encadré par une a.s.b.l, avec l’aide de la COCOF le mensuel sera publié pendant deux ans..; Ensuite il publira pendant une courte durèe, la revue “ KOMIK.KOM”. Ensuite en animateur-né; il se chargera d’un atelier de journalisme-dessin à Schaerbeek, destiné aux enfants entre huit et douze ans... Il exploite son talent, grâce à des concours nationaux et internationaux. Actuellement coordinateur et animateur de l’asbl “ Coin d’Art”, anime les ateliers de caricature et calligraphie. Il est publié depuis de longues annèes dans la presse turcophone à Bruxelles. Ses caricatures sont diffusèes partout sur le net .. Son coup de crayon corrosif et décapant fait parfois grincer des dents.. Plusieurs fois menacé, il continue malgrè tout, à dénoncer l’injustice avec sa plume...