Author Avatar
1 Yazı

Fakı Edeer

 Fakı Edeer Kimdir?

1954 yılında Emirdağ’da doğdu ilk ve orta okulu Emirdağ’da okudu. Çocukluk yıllarından itibaren halk hikayeleri, kaybolmaya yüz tutmuş yöresel kelimeleri ve yöresel türküleri derlemeye başladı. Kaval çalmaya başlayarak, müzikle tanıştı. Sonraları bağlama ile tanışan Edeer, kendi yazdığı şiirleri besteledi. Emirdağ yöresine ait ağıtları, kendine has yorumuyla seslendirdi. Küçük yaşta yazmaya başladığı şiirlerini Harman- 1, İki Gönlün Yarası Bir, Emirdağına vardım Sabaha karşı, Obalardan Odalara, Gurbetteki Emirdağ, Bir Bahar Akaşamı ve sırlı Yol adında, yedi kitapta topladı. Ayrıca Harman 1 kitabında Emirdağ geleneksel kültürü hakkında örnekler verdi. Fakı Edeer'in çalışmaları Afyon konservatuarı tarafından incelemeye alındı. Afyon Belediyesi Halk Ozanı Fakı Edeer'in yaşam öyküsü ile birlikte, gelecek nesillere taşınmasında kaynaklık ettiği Emirdağ yerel halk ezgilerinden oluşan 80 adet türküsünü notalarıyla ve hikayeleriyle bir kitapta toplamıştır. “Emirdağlı Gurbetçi Bir Ozan Fakı Edeer” adıyla çıkarılan bu kitap, Fakı Edeer'in icrasıyla Emirdağ Halk Tğrkğlerinden oluşan bir de CD ile birlikte satılmıştır. Son yazdığı Harman 2 adlı kitabı da Emirdağ Belediyesi tarafından basılıyor. Ayrıca bir kitabı da Azerbaycan Kültür Derneği tarafından Azerbaycan lehçesine çevrildi ve 5 ayrı Edebiyat Fakültesi tarafından tez konusu oldu.

1985 yılında Belçika’ya geldi baba mesleği olan pidecilik Restoran işletmeciğinden emekli oldu. Evli ve üç çocuk babası olan Fakı Edeer halen kültürel çalışmalarına devam etmektedir.

 Wie is Fakı Edeer?

Fakı Edeer werd in 1954 geboren in Emirdağ, waar hij het lager en middelbaar onderwijs volgde. Vanaf zijn vroegste jeugd verzamelde hij populaire verhalen, dialectwoorden en uitdrukkingen die begonnen te verdwijnen, evenals liederen uit de Anatolische folklore. Hij begon eerst muziek te leren met de traditionele fluit en vervolgens met de Turkse luit (bağlama). Hij schreef ook gedichten die hij zelf op muziek zette. Fakı Edeer interpreteert op een originele en persoonlijke manier de traditionele liederen van de regio Emirdağ.

De gedichten die hij sinds zijn jeugd componeerde, zijn in zeven delen bijeengebracht: Harman 1 (Récolte 1) , Gönlün Yarasi (La blessure du coeur), Emirdağına vardím Sabaha karşı (vers le matin, je suis arrivé à Emirdag), Obalardan Odalara (Des campements aux chambres), Gurbetteki Emirdağ (Emirdağ in ballingschap), Bir Bahar Akşamı (EEN lenteavond) en de magische weg Ylíi. In Harman 1 biedt Fakı Edeer lezers vele voorbeelden van de orale populaire cultuur van Emirdag. Zijn werk is ook het onderwerp van wetenschappelijke studies uitgevoerd door het Conservatoire d'Afyon.

Fakı Edeer, die het rijke erfgoed van de Emirdağ aan de jongere generaties overbrengt, brengt in een boek meer dan 80 traditionele liederen (Türkü) bijeen, die hij in aantekeningen transcribeert en waarvan hij voor elk van hen de bijzondere geschiedenis verhoudt. Dit werk resulteerde in de publicatie van een boek van 300 pagina's, vergezeld van een cd met de titel “Emirdağlı Gurbetçi Bir Ozan Fakı edeer” (EEN traditionele dichter van Emirdağ in ballingschap, Fakı Edeer). Zijn laatste boek, Harman 2, wordt gepubliceerd door de gemeente Emirdağ. Een van zijn werken is ook in Azerbeidzjaans vertaald door het Cultureel Centrum van Azerbeidzjan en is het onderwerp van 5 academische theses in de literatuur.

Nadat hij in 1985 in België was aangekomen, volgde hij in de voetsporen van zijn vader door zich bezig te houden met restauratie, een activiteit die hij op de pensioenleeftijd verliet. Faki Ehert, die getrouwd is en drie kinderen heeft, werkt nog steeds op cultureel gebied.

 Qui est Fakı Edeer?

Fakı Edeer naît en 1954 à Emirdağ où il suit l’enseignement primaire et secondaire. Depuis sa plus tendre enfance, il collecte les histoires populaires, les mots et expressions en dialecte qui commencent à disparaître ainsi que les chansons du folklore anatolien. Il s’initie à la musique d’abord avec la flûte traditionnelle puis ensuite avec le luth turc (bağlama). Il écrit également des poèmes qu’il met en musique lui-même. Faki Edeer interprète de façon originale et personnelle les chants traditionnels de la région d’Emirdağ. Les poèmes qu’il compose depuis son enfance sont réunis dans sept volumes : Harman 1 (Récolte 1) , Gönlün Yarası (Deux blessures du coeur), Emirdağına Vardım Sabaha karşı (Vers le matin, je suis arrivé à Emirdag), Obalardan Odalara (Des campements aux chambres), Gurbetteki Emirdağ (Emirdağ en exil), Bir Bahar Akşamı ( Un soir de printemps) et sırlı Yol (La route magique). Dans Harman 1, Faki Edeer propose aux lecteurs de nombreux exemples de la culture populaire orale d’Emirdag. Son œuvre est d’ailleurs le sujet d’études scientifiques menées par le conservatoire d’Afyon. Fakı Edeer, qui transmet le riche héritage de la région d’Emirdag aux jeunes générations, rassemble dans un livre plus de 80 chansons traditionnelles (türkü), qu’il transcrit en notes et dont il relève pour chacune d’entre elles l’histoire particulière. Ce travail donne lieu à la publication d’un livre de 300 pages, publié accompagné d’un cd intitulé «“Emirdağlı Gurbetçi Bir Ozan Fakı Edeer” (Un poète traditionnel d’Emirdag en exil, Faki Edeer). Son dernier livre, Harman 2 est publié par la municipalité d’Emirdağ. L’un de ses ouvrages a également été traduit en azéri par le centre culturel d’Azerbaïdjan et est le sujet de 5 thèses universitaires en littérature.

Arrivé en Belgique en 1985, il suit les traces de son père en s’engageant dans la restauration, activité qu’il quitte arrivé à l’âge de la pension. Faki Edeer, qui est marié et père de trois enfants, poursuit encore actuellement ses travaux dans le domaine culturel.