Author Avatar
Yazar
6 Yazı

Erdinç Utku

erdincutku@yahoo.com

 Erdinç Utku Kimdir?

1966 yılında Tokat'ta doğan Erdinç Utku, 1985 yılında adım attığı mizah yazarlığı serüveninde Gırgır, Fırt, Gümgüm ve Solak gibi dergilere mizahi yazılar ve televizyonlara skeçler yazdı. 1988 yılında mezuniyetinin hemen öncesinde ODTÜ Gülmece Topluluğu'nun kurulmasına öncülük etti. 4 kitap, 1 çizgi roman senaryosu, 11 komedi ve 3 çocuk oyununa imza attı. İlk kitabı "ZapteDİLemez ki" 1990 yılında "Her şeyi devletten bekleme, kendi kitabını kendin yak!" sloganıyla kibrit armağanlı olarak satılan yazarın, 1992 yılından beri Cumhuriyet Gazetesi'nde "Yüksek Yerilim Hattı"nda aforizmaları ve Brüksel'den Pazar yazıları yayımlanıyor. Turgut Çeviker tarafından güncelleştirilen "Cumhuriyet Dönemi Türk Mizahı" adlı antolojide çalışmaları yer alan yazar, Belçika'da 2004 yılında yayın hayatına başlayan Binfikir Gazetesi ve web sitesinin kurucuları arasında yer aldı. Gent Sahne Sanatları Akademisi'nde tiyatro yönetmenliği eğitimi de alan Utku, yaşamını sürdürdüğü Belçika'da yazıp yönettiği oyunlarla toplumsal sorunlarını sahneye taşıyor.

Kitapları:

 • ZapteDİLemez ki (1990)
 • Akıntıya Yürek Çekmek (1998)
 • Amerikanca Hayatımıza Türkçe Altyazılar (2003)
 • Türkçe Ağlayan Köpek (2015)
>

Çizgi Roman Senaryosu:

 • Saint Nicolas, Nasrettin Hoca ve Gülmeyen Kız (2009) (Çizer: Gürcan Gürsel)

Komedi Oyunları:

 • Akıntıya Yürek Çekmek-Üçüncü Viyana Kuşatması
 • Post Modern Köy
 • Bir Acayip Antigone
 • Shakespearename
 • Yaşasın Boşanıyoruz!
 • Sanal Alem Bir Alem!
 • Anne Sana Baba Diyebilir miyim?
 • Bir Acayip Romeo ve Juliet
 • Haini Meçhul İlişkiler
 • Çile Kokulu Kadınlar
 • Tiyatroca: Dünyanın Tiyatrosu - Tiyatro Dünyası

Çocuk Oyunları:

 • Saint Nicolas, Nasrettin Hoca ve Gülmeyen Kız
 • Minik Nicolas ve Minik Nasrettin Çevre Canavarı Petman'e Karşı
 • Uzaylılar Çılgın Profesöre Karşı - "Kekemeler Tiyatro Yapıyor"

 Wie is Erdinç Utku?

Erdinç Utku werd geboren in 1966 in Turkije, in de stad Tokat. Hij begon zijn carrière als schrijver van humoristische teksten in 1985. Hij schrijft teksten voor de tijdschriften Gırgır, Fırt, Gümgüm en Solak, maar ook toneelstukken en schetsen voor de televisie.

Kort voor zijn afstuderen was hij een van de oprichters van de Humor Circle van de Middle East Technical University (ODTÜ). Tot nu toe is Erdinç de auteur van 4 boeken, een stripverhaal, 11 komedies en 3 kinderspelen. Zijn eerste boek ""ZapteDİLemez ki "1 werd gepubliceerd in 1990. Het boek wordt verkocht met een luciferdoosje onder het motto "verwacht niet alles van de staat". Verbrand je boek zelf!"

Sinds 1992 schrijft Erdinç Utku aforismen voor de rubriek "Yüksek Yerilim Hattı "2 van de Cumhuriyet krant en teksten voor de zondagskolom "Brussel Zondag" van dezelfde krant. Erdinç, die onder leiding van Turgut Çeviker heeft deelgenomen aan de actualisering van de bloemlezing "Turkse humor van de republikeinse periode", is een van de oprichters van de krant en van de Binfikir-website die in 2004 met hun activiteiten zijn begonnen. Erdinç Utku, die een regieopleiding is gevolgd aan de Academie voor Podiumkunsten in Gent, legt in zijn toneelstukken de maatschappelijke problemen van de verschillende gemeenschappen in België bloot.

Boeken:

 • ZapteDİLemez ki (Onstuitbaar) (1990)
 • Akıntıya Yürek Çekmek (Tegen de stroom in) (1998)
 • Amerikanca Hayatımıza Türkçe Altyazılar (Turkse ondertiteling van ons Amerikaanse leven) (2003)
 • Türkçe Ağlayan Köpek (de hond die in het Turks huilt) (2015)
>

Stripboekscenario:

 • Sinterklaas, Nasrettin Hoca ve Gülmeyen Kız (Sinterklaas, Nasrettin Hoca en het meisje dat nooit heeft gelachen) (2009) (Tekening: Gürcan Gürsel)

Komedie:

 • Akıntıya Yürek Çekmek-Üçüncü Viyana Kuşatması (Tegen de stroom in, de derde zetel van Wenen)
 • Postmodern Köy (het postmoderne dorp)
 • Bir Acayip Antigone (een grappige Antigone)
 • Shakespeariaam
 • Yaşasın Boşanıyoruz! (Hoera, we gaan scheiden!)
 • Sanal Alem Bir Alem! Sanal Alem Bir Alem! (Mic mac in digitaal)
 • Anne Sana Baba Diyebilir miyim? (Mam, mag ik je vader noemen?)
 • Bir Acayip Romeo ve Juliet (Uit het enkelvoud Romeo en Julia)
 • Haini Meçhul İlişkiler (onbekende verraderlijke relaties)
 • Çile Kokulu Kadınlar (Vrouwen in nood)
 • Tiyatroca: Dünyanın Tiyatrosu - Tiyatro Dünyası (Theater: de wereld van het theater - het theater van de wereld)

Kindertheater:

 • Saint Nicolas, Nasrettin Hoca ve Gülmeyen Kız
 • Minik Nicolas ve Minik Nasrettin Çevre Canavarı Petman'e Karşı
 • Uzaylılar Çılgın Profesöre Karşı - "Kekemeler Tiyatro Yapıyor"

 Qui est Erdinç Utku?

Erdinç Utku naît 1966 en Turquie, dans la ville de Tokat. C'est en 1985 qu'il entame sa carrière d'écrivain de textes humoristiques. Il écrit notamment des textes pour les revues Gırgır, Fırt, Gümgüm et Solak ainsi que des pièces et des sketches pour la télévision.

Peu de temps avant d'être diplômé, il est l'un des fondateurs du Cercle de l'humour de l'Université Technique du Moyen-Orient (ODTÜ). Jusqu'à présent, Erdinç est l'auteur de 4 livres, d'un scénario de bande dessinée, de 11 comédies et de 3 pièces pour enfants. Son premier livre ""ZapteDİLemez ki" paraît en 1990. Le livre est vendu avec une boîte d'allumettes sous le slogan "n'attends pas tout de l'Etat. Brûle ton livre toi-même!"

Depuis 1992, Erdinç Utku écrit des aphorismes pour la rubrique "Yüksek Yerilim Hattı" du journal Cumhuriyet ainsi que des textes pour la chronique dominicale "dimanche de Bruxelles" du même journal. Erdinç, qui a participé sous la conduite de Turgut Çeviker à l'actualisation de l'anthologie "L'humour turc de la période républicaine", est l'un des fondateurs du journal ainsi que du site web Binfikir qui ont initié leurs activités en 2004. Erdinç Utku, qui suit des cours de mise en scène à l'Académie des Arts de la Scène de Gand, expose, dans ses pièces, les problèmatiques sociétales des différentes communautés de Belgique.

Livres:

 • ZapteDİLemez ki (Irrépressible) (1990)
 • Akıntıya Yürek Çekmek (A contre-courant) (1998)
 • Amerikanca Hayatımıza Türkçe Altyazılar (Sous-titres turcs à notre vie à l'américaine) (2003)
 • Türkçe Ağlayan Köpek (le chien pleurant en turc) (2015)

Scénario de bandes dessinées:

 • Saint Nicolas, Nasrettin Hoca ve Gülmeyen Kız (Saint Nicolas, Nasrettin Hodja et la fille qui ne riait jamais) (2009) (Dessin: Gürcan Gürsel)

Comédies:

 • Akıntıya Yürek Çekmek-Üçüncü Viyana Kuşatması (A contre-courant, le troisième siège de Vienne)
 • Postmodern Köy (le village post-moderne)
 • Bir Acayip Antigone (une drôle d'Antigone)
 • Shakespearename
 • Yaşasın Boşanıyoruz! (Hourrah,nous divorçons!)
 • Sanal Alem Bir Alem! Sanal Alem Bir Alem! (Mic mac dans le numérique)
 • Anne Sana Baba Diyebilir miyim? (Maman, je peux t'appeler papa?)
 • Bir Acayip Romeo ve Juliet (des Roméo et Juliette singuliers)
 • Haini Meçhul İlişkiler (des relations traîtresses inconnues)
 • Çile Kokulu Kadınlar (Femmes en souffrance)
 • Tiyatroca: Dünyanın Tiyatrosu - Tiyatro Dünyası (Théâtral: le monde du théâtre - le théâtre du monde)

Théâtre pour enfants:

 • Saint Nicolas, Nasrettin Hoca ve Gülmeyen Kız
 • Minik Nicolas ve Minik Nasrettin Çevre Canavarı Petman'e Karşı
 • Uzaylılar Çılgın Profesöre Karşı - "Kekemeler Tiyatro Yapıyor"