Author Avatar
4 Yazı

Ercan Çeşmeli

 Ercan Çeşmeli Kimdir?

Ercan Çeşmeli, AZ St Lucas Gent Hastanesi'ndee pankreas patolojisi konusunda uzmanlaşmış başarılı bir Gastroenterolog ve UZ Gent'te Akademik Danışmandır. Çok farklı sosyo-kültürel gruplardan hastalarla çalışıyor. 2 Yaşında Belçika'ya gelen Ercan Çeşmeli, Gent Üniversitesi'nden mezun olan ilk Türk genci oldu. Gent'teki Türk öğrenciler için ilk öğrenci derneği olma niteliğine sahip Gent Türk Öğrenci Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı ve bir dönem de başkanlık yaptı. FZO-VL ve ING federasyonunun kurucusu ve başkanı (şimdiki: IN-Ghent). 20 yıl boyunca sosyal faaliyetlerine ara vermiş olan Ercan Çeşmeli, corona salgını başlangıcında,Gent Türk Toplumunu Corona'nın tehlikeleri hakkında bilgilendirmek ve sağlık sektörünü destelemek amacıyla tekrar görev üstlendi ve Yurttaşlık Görevi-Burgerplicht adıyla yeni bir hareket başlattı. Burgerplicht, toplumsal yaşama yurttaş katılımının artırılması, yoksulluk, gençlik ve eğitim alanlarını da çalışmalarına ekledi. Burgerplicht'in sözcüsü olan Ercan Çeşmeli Emirdağ Karacalar Köyü'nden gelmiş olup, Dr. Leyla Yüksel'in eşi, Mazhar ve Sare'nin babasıdır.

 Wie is Ercan Çeşmeli?

Ercan Çeşmeli is een succesvolle Gastroenteroloog in AZ St Lucas Gent, gespecialiseerd in pancreaspathologie en Academisch Consulent in UZ Gent. Hij werkt met zeer diverse patientenpubliek. Ercan Çeşmeli is als 2 jarige kind in België toegekomen en als eerste Turk afgestudeerd aan de U Gent. Hij is mede-oprichter en voorzitter van de Turkse Studentenvereniging van Gent. De eerste studentenvereniging voor Turkse studenten in Gent. Oprichter en voorzitter van de federatie FZO-VL en ING (huidige: IN-Gent) . Nadat 20 jaar geen maatschappelijk relevante activiteiten heeft gedaan, is hij aan de start van de Coronaperiode ‘het licht’ gezien en Burgerplicht opgestart met als doel(en): de Turkse Gentenaars informeren over de gevaren van Corona en ondersteunen van de Zorgsector vanuit de Turkse Gemeenschap in. Ondertussen is Burgerplicht omgevormd tot een beweging met aandacht voor burgerparticipatie, kansarmoede, jeugdwelzijnswerk en onderwijs.

Hij is de spreekbuis/trekker van Burgerplicht Gent. Hij komt uit Emirdag meer bepaald uit Karacalar Köyü. Is getrouwt met Dr.Leyla Yüksel, gynaecoloog en papa van Mazhar en Sare.

 Qui est Ercan Çeşmeli?

Ercan Çeşmeli est un gastroentérologue à succès de l'AZ St Lucas Gand, spécialisé dans la pathologie pancréatique et consultant académique à l'UZ Gand. Il travaille avec des populations de patients très diverses. Ercan Çeşmeli est arrivé en Belgique à l'âge de deux ans et a été le premier Turc à obtenir un diplôme de l'Université de Gand. Il est co-fondateur et président de l'Association des étudiants turcs de Gand. La première association d'étudiants pour les étudiants turcs à Gand. Fondateur et président de la fédération FZO-VL et ING (actuellement : IN-Gand) . Après 20 ans d'absence d'activités socialement pertinentes, il a vu "la lumière" au début de la période Corona et a lancé l'Obligation civique avec pour objectif d'informer les Turcs de Gand sur les dangers de Corona et de soutenir le secteur des soins de santé de la Communauté turque. Entre-temps, le Burgerplicht s'est transformé en un mouvement axé sur la participation civique, la privation, le bien-être des jeunes et l'éducation.

Il est le porte-parole/tireur du Burgerplicht Gent. Il vient d'Emirdag et plus précisément de Karacalar Köyü. Il épouse le Dr Leyla Yüksel, gynécologue et papa de Mazhar et Sare.