Author Avatar
0 Yazı

Ayşegül Diril

 Ayşegül Diril Kimdir?

Türkiye'nin saygın üniversitelerinden biri olan ODTÜ Maden Mühendisliği'ni 2005 yılında bitirdikten sonra yine uluslarası tanınmış Hacettepe Üniversite'sinde MBA'i tamamladı. Uluslarası iş deneyimi kazanmak amacıyla 2010 yılında Toyota'da çalışmak üzere Belçika'ya geldi. P&G şirketinden sonra şu anda bir Belçika firmasında satın alma bölümünde çalışıyor. Evli ve 2 çocuk annesi olan Ayşegül Diril, toplumsal faaliyetlerde aktif yer alıyor. Belçika'da yaşayan ODTÜ Mezunlarını biraraya getirerek, çeşitli aktiviteler organize eden Diril, bu etkinliklerden elde edilen gelirle ODTÜ'de okuyan öğrencilere verilen burslara yardım yapılmasını sağladı. 2007 Yılında aylık Binfikir Gazetesi'nde kültür ve sanat söyleşileri yaptı. Aynı yılda Belçika'daki sosyal ve kültürel aktivitelerle ilgili Belçika Türk toplumunu bilgilendiren köşe yazılarına da başlayan Diril, 2018 yılından beri Binfikir Derneği Yönetim Kurulu Üyesi.

 Wie is Ayşegül Diril?

Na het afronden van een Bachelor in Mining Engineering aan de Technische Universiteit van het Midden-Oosten (ODTÜ), een van de meest prestigieuze universiteiten van Turkije, heeft Ayşegül Diril een Master in Business Administration aan de Hacettepe University behaald. Om internationale ervaring op te doen, kwam Ayşegül Diril naar België in 2010 waar ze bij Toyota werkte. Momenteel werkt ze in het acquisitiekantoor van een Belgisch bedrijf. Ayşegül Diril, die getrouwd is en twee kinderen heeft, is ook sterk betrokken bij sociale activiteiten. Zo heeft ze een groep ODTÜ-afgestudeerden in het leven geroepen die door middel van georganiseerde activiteiten geld inzamelen voor beursstudenten. In 2007 begon Ayşegül Diril te schrijven in de kunst- en cultuursectie van de Binfikir krant. Daarnaast is Ayşegül Diril, die in datzelfde jaar in zijn column de Turkse gemeenschap begon te informeren over de culturele en sociale activiteiten die in ons land worden georganiseerd, sinds 2018 lid van de raad van bestuur van Binfikir.

 Qui est Ayşegül Diril?

Après avoir terminé une licence d’ingénieur des mines à l’Université Technique du Moyen-Orient (ODTÜ), l’une des universités les plus prestigieuses de Turquie, Ayşegül Diril a mené à bien un master en administration des affaires à l’Université de Hacettepe. En 2010, afin de gagner une expérience internationale, Ayşegül Diril est venue en Belgique où elle a travaillé chez Toyota. Actuellement, elle travaille dans le bureau des acquisitions d’une entreprise belge. Ayşegül Diril, qui est mariée et mère de deux enfants, est également fortement investie dans les activités sociales. Ainsi, elle a créé un groupe constitué des diplômés d’ODTÜ qui, grâce aux activités organisées, récolte des fonds pour les étudiants boursiers. En 2007, Ayşegül Diril a commencé à écrire dans la rubrique art et culture du journal Binfikir. En outre, Ayşegül Diril, qui, la même année, dans sa chronique, a commencé à informer la communauté turque sur les activités culturelles et sociales organisées dans notre pays, elle est membre, depuis 2018, du conseil d’administration de Binfikir.

Bulunamadı

Baktığınız konu buralarda değil gibi. Arama çubuğundan yardım alabilirsiniz.