GESCHIEDENIS

Een van ons had het idee om een “nieuws- en discussiewebsite” te creëren. Hij opende dit idee naar zijn medewerkers. Aan dit eerste idee zijn nieuwe toegevoegd. In mei 2004, met www.binfikir.be, begonnen we ons officiële bestaan als Binfikir (binfikir betekent 1000 ideeën. We kozen voor deze titel om het pluralisme van onze aanpak en de principes die ons leiden te benadrukken). We hadden toen een site van duizend ideeën. Onze lezers wilden dat we een krant zouden publiceren. We hebben het eerste nummer van onze krant gepubliceerd in mei 2005, en de afgelopen 14 jaar hebben we maandelijks gepubliceerd, naast speciale rapporten, nieuws, commentaar en humor. Dus werden we de krant Binfikir. Aan deze duizend vroege ideeën werden duizenden andere ideeën toegevoegd. Dankzij onze 113 nummers wonnen we de harten van duizenden lezers die altijd trouw aan ons zijn.
Bovenal zijn we “een democratisch, pluralistisch en dynamisch team van mensen met duizenden ideeën.” Dankzij onze geschriften, onze tekeningen en onze prestaties kent u ons goed. In feite zijn wij u, de spiegel van de samenleving. Binfikir, die dankzij haar in 2004 www.binfikir.be opgerichte website Belgen van Turkse afkomst de actuele kwesties overbrengt die in de Belgische samenleving besproken werden, besloot vanaf februari 2021 deze spiegel op een nog nieuwe manier te gebruiken door het creëren van “Binfikir Reflectie Platform”, dat we konden vertalen als een pluralistisch gedachtenplatform. Via dit platform willen we verantwoordelijke en participerende burgers tot stand brengen, die niet alleen hun taal en cultuur van herkomst onder de knie hebben, maar ook de talen en culturen van België, in staat zijn na te denken over de kwesties die de Belgische samenleving animeren en die graag willen participeren en de Turken van België willen betrekken in het leven van de Belgische samenleving.

In 2004 presenteerde het team van Binfikir aan het publiek en in het Turks, de ontwikkelingen van het nieuws dat in België ontstond, dit met zijn online editie via de site www.binfikir.be. Hieraan werd, in november 2005 de papieren versie van onze publicatie toegevoegd. Gedurende 15 jaar werd onze site dagelijks bijgewerkt en werd de papieren versie ervan maandelijks gepubliceerd voor 14 jaar (het afgelopen jaar werd ons magazine tweemaal per drie maanden gepubliceerd). Vanaf november 2018, de datum van de publicatie van het laatste nummer van het tijdschrift, begon Binfikir een reflectie op een nieuw concept van publicatie. De “Binfikir Reflectie Platform”, die u momenteel leest, begon zijn bestaan in februari 2021 en zal alleen online worden gepubliceerd.

Sinds 2008 zet Binfikir zijn culturele en artistieke activiteiten voort in de vorm van een vzw. Klik op de volgende link www.binfikir.eu om toegang te krijgen tot de culturele en artistieke werken van de Binfikir vereniging, die theaterlessen en theaterstukken organiseert voornamelijk in het Turks, maar ook in het Nederlands en Frans.

1410437311