DE DOELSTELLINGEN VAN ONZE PUBLICATIES

De doelstellingen die met onze publicaties worden nagestreefd :

Bijdragen om ervoor te zorgen dat de Turkse gemeenschap in België een pluralistische en diverse gemeenschap is, met respect voor alle religieuze opvattingen en overtuigingen en voor alle verschillende manieren van leven. De actieve deelname van Belgische Turken als gelijkwaardige burgers aan het Belgische maatschappelijk middenveld ondersteunen. Om deze doelstellingen te bereiken, analyses, nieuws en diepgaande artikelen publiceren over wat er in België gebeurt en over onderwerpen die van groot belang zijn voor de Turkse gemeenschap in België. Door middel van speciale rapporten en nieuwsmonitoring, deze onderwerpen op een objectieve, kritische en diepgaande manier benaderen. De Belgische actualiteit en de ontwikkelingen in de Turkse gemeenschap bespreken in drie talen namelijk Turks, Nederlands en Frans, en zo samen vorm geven aan de toekomst van ons land.

Om bij te dragen aan het ontstaan van de maatschappij die we wensen, door de lezers inhoud te bieden waar niet mensen maar ideeën worden besproken. Dit bevordert de discussie met een echte basis en niet op louter fantasieën, en waarbij een taal en een stijl aangenomen wordt die onze principes van respect en verdraagzaamheid weerspiegelen.

1410437311