YAYINCILIK AMAÇLARI

Belçika Türk Toplumu’nun tüm çeşitliliği ile birlikte yaşayan, birbirinden farklı tüm yaşam biçimi, inanç ve dünya görüşüne saygı ve hoşgörü gösteren bir toplum olmasına katkı sağlamak. Belçika Türk Toplumu’nun içinde yaşadığı ikinci vatanı Belçika’ya eşit vatandaşlar olarak katılımını destelemek. Tüm bu amaçlara ulaşabilmek için sadece Belçika ile ilgili ve Belçika Türk Toplumuna özel konuları ele alan haber, analiz ve düşünce yazıları yayınlamak. Özel haberler ve röportajlarla bu konuları objektif, eleştirel ve derinlemesine ele almak. Belçika gündemi ve Belçika Türk Toplumu içindeki gelişmeleri Türkçe, Flamanca ve Fransızca olarak birlikte tartışmak, Belçika’daki geleceğimizi birlikte şekillendirmek.
Kişilerin değil, düşüncelerin konuşulduğu, asparagasların değil, bilginin tartışıldığı, kullanılan dil ve üslubun bu saygı ve hoşgörüyü yansıttığı bir içerik sunarak arzuladığımız toplumun oluşmasına Binfikir olarak örnek olmak.
1410437311