De pijn van het leven op de Anatolische hoogvlakte