Yanı başımızdaki kilise: Azize Meryem Kilisesi ve Kraliçe Meydanı