Noch het virus, noch de pandemie, noch zelfs het vaccin zijn nieuwe feiten!