Covid – 19’un topluma etkisi, artan eşitsizlik ve yabancılaşma