dav

Avrupa’da anadil Türkçe’nin geleceği masaya yatırıldı

Avrupa Türkleri Düşünce Platformu-ATDP, Belçika Türkçe Medya Birliği-BTMB ve Belçika Türk Dernekler Birliği-Turkse Unie, dün akşam Brüksel Turkse Unie binasında “Avrupa Türklerinin geleceğinde Türkçe konulu bir panel düzenledi. Panelde Türkçe’nin Avrupa Türklerinin geleceğinde oynadığı rol ve olması gereken yer tartışıldı.

Almanya, Hollanda ve Belçika’dan anadil Türkçe eğitimi konusunda çalışmalar yapan uzmanlar, sivil toplum temsilcileri ve gazeteciler konuşmacı olarak katılırken, panel daha çok bir çalıştay havasında yürütüldü.

Almanya’dan Araştırmacı Yazar Mahmut Aşkar, Sosyolog Yazar Sahra Şahin, Yönetmen-Senarist İsmail Şahin ile Gazeteci Muhsin Ceylan, Hollanda’dan Türkevi Araştırmalar Merkezi Başkanı Veyis Güngör, Amsterdam Tartışmaları Moderatörü Ahmet Suat An, Amsterdam Postası Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Çitil ve Belçika’dan BTMB Başkanı Hüseyin Dönmez, Turkse Unie Başkanı Rıfat Can, Amis-Brüksel Aile Danışma Merkezi Başkanı Tekin Deniz ile T.C. Brüksel Büyükelçiliği Eğitim Vekil Müşaviri Ali Özgür T.C. Brüksel Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği Türkçe ve Türkçe Dil ve Kültür Öğretmenleri Brüksel Bölgesi Koordinatör Öğretmeni Zeynep Uludüz ve Türkçe Dil ve Kültür Öğretmenlerinden Mons Bölgesi Koordinatör Öğretmeni Ersen Yoldaç konuşmacı olarak panelde yer aldı.

Türkçe’nin Avrupalı Türkler açısından bir düşünme ve yaşam dili haline getirilmesi gerektiğinin vurgulandığı panelde, Avrupalı Türklerin artık kalıcı olduklarının tartışılmadı Avrupa ülkelerindeki yaşamlarına yatırım yapılması gerektiği ifade edildi. Avrupalı Türklerin anavatan Türkiye ve anadil Türkçe ile bağlarının yaşatılması ancak yaşadıkları ülkelerde kendi edebiyat, kültür ve sanatlarını yaratmak ve yaşatmak için çaba harcanması gerektiği aktarıldı. Konuşmacıların tek tek kendi yaşadıkları ülkelerdeki anadil Türkçe ile ilgili özel sorunlar ve Avrupa’daki genel anadil sorunlarını aktardıkları panelde Türkçe dil eğitiminin, Avrupalı Türklerin kendi kuracakları kurumlarla uzmanlar tarafından uzun vadeli bir proje şeklinde ele alınması gerektiği ifade edildi.

Belçika’da 94 okulda, 30 Türkçe dil ve kültür öğretmeni tarafından 1700 öğrenciye ders verildiği kaydedilirken, Türkiye’den gelen Türkçe Dil ve Kültür Öğretmenlerinin okullarda yaşadıkları sıkıntılar, ailelerin Türkçe derslerine olan ilgisizliği, çocukların yaşadıkları ülkelerdeki eğitim dillerini geliştirmelerine anadilin negatif etki yapacağı gibi yanlış algıların çözümleri üzerine de tartışıldı.

28/12/2017, Serpil Aygün

Benzer Haberler