bif_kudus2017-00

Belçika İslam Federasyonu : Kudüs Emlak değildir, Trump da noter değildir!

Belçika İslam Federasyonu-BİF, 9 Aralık Cuma günü Brüksel Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği önünde yaptığı basın açıklamasıyla, ABD’nin Kudüs kararını kınadı. Kararı protesto eden vatandaşların ellerinde “Kudüs emlak değildir, Trum da noter değildir”, “Kudüs Barışın başkentidir, öyle kalmalıdır” pankartları dikkat çekti.

BIF Başkanı Ekrem Şeker ABD Brüksel Büyükelçiliği önünde yaptıkları basın açıklamasında, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak ABD tarafından tanınma kararını eleştirerek, kararın bölgedeki barışı tehdit ettiğini söyledi. Fransızca ve Flamanca olarak da yapılan basın açıklamasında şunlara yer verildi:

İsrail’in Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze şeridini işgal etmesinin üzerinden 50 yıl geçmiştir. Uluslar arası insan hakları örgütleri, 50 yıldır işgal altında bulunan bu bölgelerde ciddi hak ihlallerinin yaşandığını haykırırken, ABD Başkanı Donald Trump’un, işgal altındaki Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığı yönündeki açıklaması siyasi, diplomatik ve ahlaki değerlerle bağdaşmayan bir tutumdur.

Birleşmiş Milletler birçok platformda defalarca İsrail’in yerleşim politikasının uluslar arası hukuka
aykırı olduğunu deklare etmiş ve İsrail’den bu eylemlerini sona erdirmesini istemiştir. Buna karşın
İsrail mevcut ayrımcı politikalarına ve yeni yerleşim alanları inşalarına devam etmiştir.
Sayısız insan hakları örgütünün İsrail’deki ihlallere dair yayınladığı raporlar ve bölgedeki bağımsız
gazeteci ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bildirileriyle uyumlu olarak, uluslar arası toplum
da İsrail’in işgalini bugüne kadar reddetmiş, tam da bu nedenle bütün yabancı büyükelçilikler
İsrail’in başkenti olduğunu iddia ettiği Kudüs’te değil, Tel Aviv’de tesis edilmiştir.


ABD Başkanı Donald Trump’un kararı bu açılardan incelendiğinde oldukça provokatiftir: Bölgede
hâlihazırda eğitim, istihdam, sağlık gibi alanlarda ağır hak ihlalleriyle başa çıkmak zorunda kalan
ve bugüne dek Filistin-İsrail çatışmasında hayatını kaybeden on binlerce insanla alay eder gibi ve
uluslar arası kamuoyunun ortak vicdanını yok sayar bir şekilde Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak
“ilan etmek”, yalnızca siyasi açıdan vahim bir hata değil, aynı zamanda vicdani açıdan da büyük bir
kara lekedir. Bu kara lekenin, başkanlık yarışından itibaren İslam karşıtı, yabancı düşmanı,
cinsiyetçi, ötekileştirici, popülist söylemleriyle dikkat çeken Trump tarafından ortaya konması
şaşırtmamış; fakat yıkıcı söylemlerde boyut atlandığını ortaya koymuştur.
Bölgede barış, hayali başkent ilanları ile tesis edilemez. Bunun için her iki tarafta da insan hakları
ihlallerinin, şiddetin ve sivillere yönelik saldırıların sona ermesi gerekmektedir.
Bölgedeki hak ihlallerini ve 50 yıllık işgalle uluslar arası hukukun ayaklar altına alınmasını
görmezden gelmek, barışa ancak engel olacaktır. Olması gereken, uluslar arası hukuku, evrensel
değerleri ve sağduyuyu güçlendirmek ve iki devletli çözüm modelinin destekçisi olmaktır.
Bizler, uluslar arası hukuka saygı duyan herkesi, ayrımcılığa ve hak ihlallerine karşı çıkıp, bütün
dinlerin kutsal saydığı Kudüs şehrine sahip çıkmaya ve Trump’un kararının geçersizliğini
haykırmaya çağırıyoruz. Sadece Müslümanlar için değil, Hristiyanlar ve Yahudilerin de kutsal
beldesi olan Kudüs, siyasi hesapların dışında bırakılmalıdır.


Bu hatalı karar da dâhil olmak üzere, bölgede barışa sekte vurabilecek her türlü eylem ve
provokatif söylemlerden uzakta; barışa, insan onuruna, temel haklara sahip çıkan, uluslar arası
hukuka destek olan tüm aktörlerle dayanışmamızı ilan ediyoruz. Bu sağduyuya sahip olup söz
konusu karara tepki gösteren ve uluslar arası hukuka vurgu yapan tüm devlet yöneticilerinin,
siyasilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve kanaat önderlerinin açıklamalarını takdirle karşılıyor ve
bu hassasiyetlerinin devamını temenni ediyoruz.

11/12/2017, Serpil Aygün

Benzer Haberler