Huishouden1 site

Yılda 6000 Euro vergisiz kazanç yasa tasarısı tartışmalara neden oldu

Federal Hükümet’in küçük çaplı ev işi, komşunun tamirat işi, yaşlı ve çocuk bakımı gibi, kişiler arasında yapılan işlere yönelik yılda 6000 Euro’ya kadar vergilendirilmeden kazanç elde edilmesine yönelik yasa teklifi, muhalefet ve bazı sivil toplum örgütlerince eleştiriliyor.

Federal Hükümet tarafından 2018 Yılında uygulanması istenen yıllık 6000 Euro ek kazancın vergiden muaf olması yasa tasarısı ile zaten var olan küçük çaplı tamirat, ev işleri, derneklerde, spor kulüplerinde yapılan bazı işleri kolaylaştıracağını düşünülüyor. Hükümetin önerdiği yeni yasa tasarısında, halen istihdam içinde yer alan ya da emekli olmuş kişilerin bu haktan yararlanması öngörülüyor. Komşunun köpeğini gezdiren ya da küçük tamirat işlerini küçük bir ücret karşılığında yapan kişiler için düşünülen uygulama, örneğin bir futbolcunun kulüpten kar payı alması gibi durumlar için de geçerli olacak.

Hükümet tamamen küçük çaplı işler için öngördüğü tasarıda, zaten kaçak bir şekilde yapıldığını düşündüğü bu işlerin ilgili kurumlara bildirilerek, herhangi bir yasal sorun yaşanmadan hayata geçirilmesini sağlamak istiyor. Bu işleri yapacak olan kişilerin uygulamaya konulacak olan bir online aplikasyon ile yaptıkları işleri kayıt etmeleri yeterli olacak. Yıllık 6000 Euro’ya kadar bu işler devlet tarafından kayıtlı, ancak vergiden muaf olacak.

Tasarı özellikle ev temizliği, evde yaşlı ve çocuk bakımı gibi işlerde çalışan insanların sosyal adaletsizliğe uğramalarına neden olacağı gerekçesi ile eleştiri alıyor. Özellikle Belçika’ya özel bir uygulama olan dienstencheques/titre service uygulaması ile ev temizliği, evde yaşlı ve çocuk bakımı işlerde çalışanların sosyal güvencelerini garanti altına alan ve eskiden kaçak yapılan bu işleri ekonominin içine katan düzenlemeye zarar verdiği ifade ediliyor. Yıllardır mücadele edilerek özellikle kadınların yer aldığı temizlik sektöründe ev temizliği işinin ekonomik bir değer haline dönüştürmeyi başaran kadın kuruluşları, yasaya tepki gösteriyor. Başarılı bir Belçika uygulaması olan dienstencheques/titre service ile ev temizliği yapan kadınlar, hem sağlık sigortası, işsizlik ve emeklilik gibi sosyal güvenceden faydalanabiliyor hem de yapılan iş ekonomik yaşama katılabiliyor. Hükümetin uygulamak istediği ayda 500, yılda toplam 6000 Euro ek gelirin vergiden muaf olmasının, bu sektörlerde tekrar sosyal güvenceden yoksun bir şekilde çalışılmasına imkan vereceği endişesi ile eleştiri alıyor.

Diğer taraftan özellikle kar amacı gütmeyen dernekler gibi kuruluşlarda gönüllü çalışmasını da etkileyeceği söylenen tasarıda, belirli bir gönüllü ödeneği ve sigortası ile çalışan kişilerin de sosyal haklarının zarara uğrayacağı kaydediliyor.
Aynı şekilde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler de yasal olarak maaşlı çalıştırdıkları elemanlar için vergi öderken bu işleri vergi ödemeden yapacak kişilerin haksız rekabete yol açacağı endişesi taşıyor.

05/12/2017, Haber Merkezi

Benzer Haberler