meryem kacar site

Meryem Kaçar : Göçmenlerin inisiyatifi ile bir parti kurulması entegrasyonun ulaştığı en yüksek noktadır

Göçmen Partisi olarak adlandırılan ancak kurucuları tarafından henüz bir ismin verilmediği yeni partinin kurucularından Meyrem Kaçar Binfikir’e konuştu. Kaçar ile Ahmet Koç’un parti dışında kalması, kurulma aşamasında olan yeni partinin amaçları ve geleceğini sizler için sorduk:

Serpil Aygün:Öncelikle şu anda sizin önemli bir isim olarak kuruluşunun içinde yer aldığınız ve Belçika basınında da partinin iki önemli isminden (Lübnan asıllı Aktivist Dyab Abou Jahjah ve eski Senatör Meryem Kaçar) biri olarak sunulduğunuz ‘Göçmen Partisi’ sizin deyiminizle Çok Kültürlü Parti’de artık Ahmet Koç’un yeralmadığını öğrendik. Bu partinin kuruluş çalışmalarını ilk olarak Dyab Abou Jahjah ve Ahmet Koç kamuoyuna duyurmuştu. Neden Ahmet Koç şu anda bu oluşumun içinde değil?

Meryem Kaçar:Bu oluşumun ilk gününden beri den de içinde yer alıyorum. Ahmet Koç’un bu partinin yönetim yapılanması ile ilgili sorunları vardı. Partinin yeni oluşturduğumuz vizyonu, amaçları ile yani içeriği ile ilgili bir sorun yoktu ama partinin yapılanma şekli ile ilgili kendisi ile uzlaşabileceğimiz ortak bir görüşte buluşamadık. Kendisi de zaten bu nedenle oluşumun dışında kalmak istediğini bildirdi ve yollarımız ayrıldı. Basında yer aldığı gibi Ahmet Koç’un dışlanması gibi bir durum yok. Kendisi ‘kafamdaki yolda devam etmek istiyorum’ dedi ve gitti.

S.A.: Peki kurulma aşamasında olan bu partiye neden ihtiyaç duydunuz? Neden bir ‘Göçmen Partisi’ ne gerek var sizce?

M.K: Öncelikle partinin ismi henüz belli değil ve bir Türk partisi ya da Göçmen partisi değil, kurmak istediğimiz. Çok Kültürlü Parti diye ifade edebiliriz şimdilik. Parti Kurucu çekirdek ekibimizin için de farklı kökenlerden olduğu gibi yerli Belçikalılardan da isimler var. Dolayısıyla bu bir göçmen partisi değil.

Öncelikli olarak bu parti çalışmalarında başladığımızda toplumdan çok olumlu tepkiler aldık. “Keşke daha önce böyle bir girişimde bulunsaydınız” gibi olumlu ifadelerle karşılaştık. Ben 1999 Yılında ilk siyaset atıldığımda, okullarda, iş yerinde ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ya da eşitsizlik gibi sorunların bir 10-15 yıl sonra artık kalmayacağını düşünüyordum. Ancak maalesef bu sorunlar hala var ve artarak devam ediyor. Özellikle var olan sağ partilerin aşırı söylemleri, yabancı kökenlileri hedef alan açıklamalarına karşılık var olan sol ve yeşil partiler de yeterince tepki veremedikleri gibi bu söylem ve politikaların peşine takılıp gidiyorlar. Örneğin Avrupa PKK’yı terör örgütü ilan etmesine rağmen özellikle N-VA başta olmak üzere yüzlerce PKK sembolünün bulunduğu eylemlerde boy gösteriyorlar, onları destekliyorlar. Sosyalistler ve Yeşiller de desteklerini belirtiyorlar ama ne sol ne de sağ partilerde yer alan Türk kökenli seçilmişlerden hiç kimse bu konuda parlamentolarda bir soru bile sormadı. Aynısı FETO 15/7 darbe girişimi için de geçerli, Belçika siyasilerinin Türkiye’deki anti-demokratik güçlere, PKK ve FETÖ’ye, neden destek verdiği sorgulanabilmeli. Bizim çocuklarımız ise okullarında ‘siz Kürtlere kötü davranıyorsunuz, Ermenilere soykırım uygulamışsınız’ gibi suçlamalarla karşılaşıyorlar. Bu ikiyüzlülüğe son vermek istiyoruz. Var olan partiler farklı kökenlerden insanları listelerine oy perisi olarak alıyorlar. Sadece belirli bir gruptan oy getirsinler yeter. Parti içinde etkili olmaları beklenmiyor. Tüm bu iki yüzlü politikalara son vermek istiyoruz.


“Göçmenlerin parti kurması entegrasyonun ulaştığı en yüksek aşamadır”

Biz göçmenlerin değil Belçika’nın partisiyiz.Partimizin çekirdek ekibinde Belçikalılar da var. Böyle bir partiye Belçikalılardan da olumlu destek alıyoruz. Partimizin ana çizgisi radikal eşitliği sosyal, etnik, ve cinsiyet gibi her alanda gerçekleştirmek. Belçika’da ekonomik krizin en büyük mağduru boşanmış kadınlar. Zengin ve fakir arasındaki gelir farkı uçurum düzeyine geldi. Eskiden hiç fark etmediğimiz yoksulluk şimdi gözle görülür aşamada. Partimiz Belçika için aktif çalışan bir parti olacak.

S.A.: Amaçlarınız içinde eşitlik ve özgürlük kavramlarını radikal kelimesi ile birleştirerek kullanıyorsunuz. Radikal ifadesini kullanmanızın özel bir anlamı var mı? Son günlerde terör olayları ve islam kavramları yanyana çok kullanıldığı gibi radikalizm kelimeleri de bu ifadeleri karşılayacak şekilde kullanılıyor. Bu duruma bir karşı duruş mu var, sizin kullandığınız radikal eşitlik ve özgürlük ifadelerinde?

M.K.: Radikalizmle bir ilişkisi yok ama var olan partilerden farklı bir eşitlik ve özgürlük ifade ettiğimizi vurgulamak için kullanıyoruz. Varolan Belçika partileri de eşitlik diyor, özgürlük diyor ama onlar yarım bir eşitlikten özgürlükten bahsediyorlar. Bizim için ise eşitlik eşittit eşitlik! Belçikalıların için biraz fazla yabancı kökenliler için biraz az eşitlik ve özgürlük değil bizim ifade ettiğimiz, herkes için aynı derece eşitli ve özgürlük.

S.A.: Peki partinizde ‘Belçikalılar da var’ diyorsunuz. Bu var olduğunu söylediğiniz ‘Belçikalıların ekibinizdeki oranı gerçekten var’ diyebilecek bir oranda mı, yoksa bir iki kişiden mi oluşuyor?

M.K. : Oran çok önemli değil. Önemli olan kalite. Amaçlarımız ve vizyonumuza uygun kalitede insanlar olması önemli yani.

S.A.: Klasik partilerin yapamadığı ama sizin yapacağız dediğiniz somut örnekler var mı?
M.K.: Belçika’da demokrasi değil, bir parti-tokrasi var. Klasik partiler programları ile seçime gidiyorlar. Seçildiklerinde aldıkları oy oranlarına göre hükümet kurmak için müzakerelerde bulunuyorlar. Partilerin başlarında bir başkan var ve güç bu başkanın etrafında toplanıyor. Bizim partimiz parti yapısıyla farklı olacak bir kere. Tek bir başkanın olduğu değil farklı yönetim tarzlarının arandığı bir parti. Kesinlikle bir başkan etrafında gücün toplandığı bir yapılanma istemiyoruz. Eş başkanlık olabilir ya da hiç başkan olmadan, parti içinde kurulacak belirli organların parti içinde direkt temsil edildiği bir sistem. Bunun çalışmaları sürüyor. Bir de yukarda anlattığım gibi, eşitlik, özgürlük kavramlarına farklı yaklaşan bir parti. Göçmenlerin tam bir yurttaş olarak görüldüğü bir parti.

Meryem Kaçar, konu ile ilgili bilgi almak ve çalışmalara katılmak isteyenlerin kendisini 0496 44 53 65 nolu telefondan arayabileceklerini de kaydetti.

04/12/2017, Serpil Aygün

Benzer Haberler