okul

Okullarda Anadili kullanımına yeşil ışık

Yıllardır tartışılan bir konu olan; okullarda, oyun alanı ya da sınıfta ara sıra anadil konuşulmasına izin verilmesi konusu, Flaman Topluluk Okulları(GO!)’nda bu yıl uygulamaya başlanıyor.

Belçika’da yıllardır çocukların okul bahçesinde ya da oyun alanında anadilinde konuşması yasaklanan ve cezalandırılan bir olgu olarak karşımıza çıkıyordu. Anadili farklı olan öğrencilerin okul eğitimlerinde kullandıkları dili daha iyi öğrenmeleri gibi bir amaca hizmet eden bu yaklaşımın, çocuklarda ayrımcılık ve kendi dili, kimliği ve kültürüne negatif bir yaklaşım olarak yansıdığı bilimsel araştırmalar tarafında ortaya konmuştu. Bugün GO! Eğitim Kurumları Yöneticisi Raymonda Verdyck’in kamuoyuna verdiği bilgiye göre Flaman Topluluğu Okullarında (GO!) okul bahçesi, oyun alanı gibi yerlerde anadil konuşulması artık cezalandırılmayacak hatta derslerde ana dili aynı olan çocuklar, anadillerinde grup çalışması yaparak işledikleri konuyu daha iyi anlama ve birbirlerine yardımcı olma şansı yakalayacaklar. Bu uygulama ile GO! Okulları çocukların okulda kendilerini daha iyi hissetmeleri ve bunun okul başarılarına pozitif katkısı olmasını beklerken, uygulamaya negatif bakanlar da var.

N-VA uygulamanın öğrenciler ve ailelerine negatif mesaj vereceğini düşünüyor

N-VA Eğitim Uzmanı Koen Daniëls, Okullarda kullanılan iletişim ve eğitim dilinin Flamanca olduğunu ve anadil konusunda şimdiye kadar alınan önlemlerin yeterli olduğunu savunurken, GO!’nun yeni uygulamasını yanlış bir sinyal olarak algılıyor. Koen Daniëls, “ Öğretmenlere ekstra görevler yükleneceği konusunda endişeler taşıyorum. Ancak özellikle de anadili farklı olan öğrenciler ve ailelerine yanlış bir mesaj verileceği konusunda endişe taşıyorum. Çünkü aileler ve öğrenciler, diploma alabilmek için Flamanca’nın şart olduğu mesajını almalılar” derken OETC- Anadilinde eğitim ve kültür araştırmasının kendisini desteklediğini iddia etti. Daniëls’e göre OETC sonuçları eğitimde anadilin başarıda etkisiz olduğunu söylüyor. Ancak Okullarda anadile daha çok yer verilmesi ile ilgili araştırmalar yapmış olan UGent Profesörü Piet Van Avermaet, “ OETC araştırması anadili farklı olan çocukların uzun süre sınıflarından uzak tutularak anadillerinde grup çalışması yapılmasını doğru bulmuyor. Oysa ki GO!’nun uygulaması aynı sınıf içinde grup çalışmasını öngörüyor” dedi.

Flaman Eğitim Bakanı Hilde Crevits (CD&V) okullarda eğitim ve organizasyon dilinin Flamanca olduğunun altını çizerken, bu alanda polarizasyona ve anadili farklı olan öğrencileri hedef alan söylemelerden kaçınmak gerektiğini söyledi. Crevits: “ Anadili farklı olan çocuklar üzerinden yapılan tartışma, onların ana dilin konuşmalarının kötü bir şey olduğu algısını yaratabilir. Bundan kaçınmalıyız. Aksine anadillerini kullanabilmeleri Flamanca’yı daha iyi öğrenmelerine yol açabilir” dedi.

Okullarda Anadile daha çok yer verilmesi GO! Eğitim kurumlarında bu yıl daha derinlikli bir şekilde uygulamaya başlarken, Katolik Okul Grubu konuya dair henüz çalışma ve yöntem geliştirme aşamasında. Diğer taraftan Gent Belediye Okulları da, Go! İle aynı şekilde bir süredir okullarda anadile daha çok yer verilmesi üzerine çalışmalar yapıyor.

27/11/2017, Haber Merkezi

Benzer Haberler